Νόμος 4322 «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ ́ τύπου και άλλες διατάξεις»

Ο νέος αυτός νόμος επιφέρει μία σειρά αλλαγών στο ποινικό και σωφρονιστικό σύστημα της χώρας, όπως:

Η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ

Η ειδική απόλυση υπό όρους για ασθενείς, υπερήλικες και άτομα με αναπηρίες

Η αλλαγή του καθεστώτος για τους «φιλοξενουμένους» υπό απέλαση αλλοδαπούς

Η ελαχιστοποίηση του εγκλεισμού των ανηλίκων

Η ποινικοποίηση του bullying (πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά)

Η διευκόλυνση της επιλογής της απεξάρτησης αντί της φυλάκισης

Η λήψη μέτρων για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης

Η μετατροπή ανεκτέλεστων αποφάσεων

Συνολικά τροποποιούνται περισσότερα από 10 άρθρα του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.