Με το άρθρο 27 του νόμου για τη Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ιδρύεται και προστίθεται στο δυναμικό των νοσοκομείων της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιά και Νήσων το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, του οποίου οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με πόρους ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Με την ίδρυση του νοσοκομείου αυτού αναβαθμίζεται κατακόρυφα η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στους κατοίκους τόσο της Καρπάθου, όσο και των γύρω νησιών.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.