ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η θεσμοθέτηση της οικειοθελούς γνωστοποίησης αδήλωτων εισοδημάτων αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο που παρέχεται στο Ελληνικό Δημόσιο για την αύξηση των δημοσίων εσόδων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα που είχαν υιοθετηθεί κατά το παρελθόν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν παρέχει φορολογική αμνηστία, αφού ο κύριος φόρος καταβάλλεται στο ακέραιο. Κατά συνέπεια, δεν επιβραβεύει ούτε ενθαρρύνει την παραβατική συμπεριφορά. Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο απελευθερώνονται πόροι της φορολογικής διοίκησης για τη διεκπεραίωση ελέγχων σε υποθέσεις με υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής.

Με το πρόγραμμα της οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος για εισοδήματα προηγούμενων ετών, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, όσοι έχουν λάβει κοινοποίηση οριστικού προσδιορισμού του φόρου. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί ή βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ελέγχου, έχουν μειώσεις στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις, καθώς και ποινική αμνηστία για το αδίκημα της φοροδιαφυγής.

Επιπλέον, από το πρόγραμμα εξαιρούνται πρόσωπα που διαχειρίστηκαν δημόσιο πλούτο από θέσεις εξουσίας, όπως πρωθυπουργοί, βουλευτές, υπουργοί, καθώς και οι στενοί συγγενείς τους.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.