ΑΠΕ/ΜΠΕ

Σε πληθώρα ριζοσπαστικών τομών στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων αναφέρθηκε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, στην Ημερίδα για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), που πραγματοποιήθηκε εχθές και σήμερα, στο κατάμεστο Αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ.

Όπως δήλωσε, «την περίοδο αυτή ολοκληρώνονται οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί, με βάση τον Εθνικό Σχεδιασμό Αποβλήτων και έχει ξεκινήσει η εξέταση των φακέλων για την ένταξη έργων απορριμμάτων, ύψους 1 δις ευρώ, σε όλη την Επικράτεια για τα στερεά απόβλητα. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι προδιαγραφές για τα Πράσινα Σημεία και επίκειται η έκδοση νέας ΚΥΑ για το θέμα αυτό, ώστε να υποστηριχθούν οι Δήμοι».

Ταυτόχρονα, τίθεται σε λειτουργία το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) για όλους τους παραγωγούς που υπόκεινται στη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού και στο νόμο για την ανακύκλωση. Έως τα τέλη Φεβρουαρίου, ολοκληρώνεται και η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), το οποίο θα συμβάλει στην κυκλική οικονομία, τον περιβαλλοντικό έλεγχο, τη διασφάλιση του περιβάλλοντος, αλλά και στις αναφορές της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εντός του 2017, προβλέπεται επίσης η τροποποίηση του ν. 2939/81 αλλά και η ενεργοποίηση του ρεύματος βιοαποβλήτων σε κάθε ΟΤΑ, ώστε να γίνεται διαλογή στην πηγή και να υπάρχουν διακριτά ρεύματα.

Ο Αν. ΥΠΕΝ τόνισε ότι «η νέα μέρα στη διαχείριση στερεών αποβλήτων περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές που δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο η Δημόσια Διοίκηση, οι Δήμοι και οι ΦΟΔΣΑ καλούνται να παίξουν έναν νέο, διευρυμένο ρόλο με σημαντικές αρμοδιότητες».

«Η προσπάθεια αυτή, θα ελαφρύνει τη χώρα μας από σημαντικά πρόστιμα τα οποία σήμερα καταβάλλονται για τη διαχείριση και λειτουργία ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης απορριμμάτων», συνέχισε ο Αν. ΥΠΕΝ, ενώ ταυτόχρονα «η έγκριση του Εθνικού Σχεδιασμού Επικινδύνων Αποβλήτων, η δρομολόγηση της διαχείρισης των ιστορικών αποβλήτων, που είναι αποθηκευμένα σε πολλές εργοστασιακές μονάδες, αλλά και η προώθηση έργων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, ολοκληρώνουν εκ μέρους του ΥΠΕΝ, το παζλ στον τομέα των αποβλήτων».

Όσον αφορά στο ΗΜΑ, «η λειτουργία του σηματοδοτεί για τη χώρα μας έναν σημαντικό εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων, σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσής τους. Η δυνατότητα της Πολιτείας, για πρώτη φορά, να παρακολουθήσει με σύγχρονο και αδιάβλητο τρόπο την πορεία των αποβλήτων, μέχρι τον τελικό τους προορισμό, σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος, διακοπή των ανεξέλεγκτων απορρίψεων βιομηχανικών αποβλήτων, εξάλειψη της παραοικονομίας», πρόσθεσε ο Αν. ΥΠΕΝ.

Και κατέληξε: «Ιδιαίτερη προβλέπεται η συνεισφορά του ΗΜΑ στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, μέσα από την παρακολούθηση της παραγωγής δευτερογενών πρώτων υλών που θα προκύψουν μέσα από την ανάκτηση αποβλήτων ή τον αποχαρακτηρισμό τους, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια».

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.