Με τον νόμο 4446/2016, όπως ισχύει, διαμορφώθηκε το κανονιστικό πλαίσιο για τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, η οποία διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας για χρονική διάρκεια μικρότερη του έτους.

Το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο συνδράμει στην προσπάθεια της εξάλειψης του φαινομένου της σκιώδους φιλοξενίας, δηλαδή την  σύνδεση εκμισθωτή – μισθωτή, κυρίως, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία διευκολύνει την συναλλαγή και αμείβεται για την «μεσιτεία» της.

Το κανονιστικό πλαίσιο θα έρθει να συμπληρώσει η δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπου εκεί ο διαχειριστής του ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης θα πρέπει να υποβάλλει δήλωση, ώστε να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Έτσι, το Ελληνικό Δημόσιο εξοπλίζεται με ένα σημαντικό εργαλείο για την σύλληψη και φορολόγηση του διαφυγόντος εισοδήματος.

Με την εισαγωγή του νομοθετικού πλαισίου για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενθαρρύνεται η καινοτόμος και νεοφυής  επιχειρηματικότητα που συνδέεται µε την οικονομία διαμοιρασμού και προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός. Γενικότερα διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον που θίγεται από φαινόμενα παραοικονομίας, αδήλωτης εργασίας, φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, ώστε η Πολιτεία να ικανοποιήσει την συνταγματική αποστολή της, εξασφαλίζοντας τη συνεισφορά των φορολογουμένων στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.