Το κείμενο της τροπολογίας σε μορφή doc.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου