Το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» ξεκίνησε στις 27/3 από τέσσερα δημοτικά σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εντός της ίδιας εβδομάδας εντάχθηκαν και άλλα 16 καλύπτοντας τις ανάγκες 1.150 μαθητών. 

Τη Δευτέρα 3 Απριλίου το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε όλα τα σχολεία της α’ φάσης, δηλαδή σε συνολικά εξήντα (60δημοτικά σχολεία καλύπτοντας τις ανάγκες 9.500 μαθητών. 

Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» δεν καλύπτει μόνο πραγματικές διατροφικές ανάγκες, αλλά ο τρόπος εφαρμογής του έχει καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν, και αποτελεί πλέον κομμάτι της σχολικής ζωής.

Η έννοια της αλληλεγγύης στην πράξη, η σωστή διατροφή ως καθημερινή συνήθεια, η ανάληψη ευθυνών από τους ίδιους τους μαθητές, η στενή συνεργασία μεταξύ τουςαλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, είναι λίγα μόνο από τα οφέλη που αποκομίζει η σχολική κοινότητα μέσα από το πρόγραμμα.

Στις λίγες μέρες εφαρμογής του προγράμματος διαπιστώθηκε σημαντική προσαρμοστικότητα των παιδιών. Ο κάθε μαθητής, μετά από τις οδηγίες των δασκάλων του, ήξερε ακριβώς τι πρέπει να κάνει, πώς να συμβάλλει με τον τρόπο του συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.