Με τροπολογία που ψηφίσθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις 11.4.2017 δίνεται η δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης.

Ήδη, από φέτος θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες ηλεκτρονικές δημοπρασίες σε μικρό αριθμό θέσεων, ο οποίος θα αυξάνεται κάθε χρόνο, με σκοπό την δημοπράτηση άμεσα όλων των θέσεων με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η παραχώρηση απλής χρήσης θα πραγματοποιείται βάσει Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα μπορεί να φτάσει τα τρία (3) χρόνια. Η επέκταση του χρόνου αφορά και στους όμορους, δηλαδή σε όσους έχουν επαγγελματική εγκατάσταση, η οποία συνορεύει με αιγιαλό, παραλία, όχθη ή παρόχθια ζώνη. Με τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και ανθρωπίνων πόρων με όφελος τόσο για το δημόσιο, όσο και για τους ενδιαφερόμενους, ενώ παράλληλα παρέχονται κίνητρα για πραγματοποίηση επενδύσεων με σεβασμό στο παράκτιο και παρόχθιο περιβάλλον.

Στο καθεστώς των όμορων εντάσσονται για πρώτη φορά τα ναυταθλητικά σωματεία που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Με ειδική διάταξη θα παραχωρείται αιγιαλός, παραλία, όχθη και παρόχθια ζώνη για απλή χρήση και για τις ανάγκες πραγματοποίησης ερευνών τόσο από φορείς όπως ο ΕΛΚΕΘΕ και το ΙΝΑΛΕ, όσο και από τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Σε περιπτώσεις τουριστικών επενδύσεων και για την αποφυγή αλληλοκάλυψης δραστηριοτήτων θα ζητείται η σύμπραξη του Υπουργείου Τουρισμού.

Υπό ειδικό καθεστώς παραχώρησης απλής χρήσης εντάσσονται οι δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 του ν. 3463/2006, οι οποίες είναι σε λειτουργία και δραστηριοποιούνται ήδη στον συγκεκριμένο τομέα.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.