Τσίπρας, παραγωγική ανασυγκρότηση

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου