Η Υπηρεσία Ασύλου και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ανακοινώνουν τη δοκιμαστική λειτουργία της εφαρμογής «Asylum Service Application«. Η εφαρμογή λειτουργεί σε κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android.

Σκοπός της εφαρμογής είναι η αξιόπιστη, έγκυρη και άμεση ενημέρωση όλων όσοι επιθυμούν να ζητήσουν ή έχουν ήδη ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα, για ζητήματα όπως:

  • οι διαδικασίες ασύλου
  • τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους

Η εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Φαρσί/Νταρί, Ουρντού, Αμαρικά και Τιγκρίνια, αναπτύχθηκε χάρη στη χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Η δοκιμαστική λειτουργία θα διαρκέσει από 31/3 μέχρι 30/4/2017 με σκοπό να αναδειχτούν και να διορθωθούν πιθανά προβλήματα αλλά και να πραγματοποιηθούν βελτιστοποιήσεις με βάση την εμπειρία των χρηστών. Στη συνέχεια η εφαρμογή θα γίνει διαθέσιμη και για κινητές συσκευές με Windows και iOS.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Google Play Store με το όνομα “Asylum Service Application”.

Η εγκατάσταση και η χρήση της εφαρμογής είναι δωρεάν.

 

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.