Επικυρώθηκαν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις 949 ολοκληρωμένων και 1605 απενταγμένων έργων για τα προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στο πρόγραμμα Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών ολοκληρώθηκαν 382 επενδυτικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 25.738.631,50 ευρώ, επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 25.015.824,05 ευρώ και καταβληθείσας δημόσιας δαπάνης 12.547.101,50 ευρώ που καλύφθηκε από συγχρηματοδοτούμενους πόρους, ενώ απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα 781 επενδυτικά έργα.

Το πρόγραμμα Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων ολοκλήρωσαν συνολικά 567 επενδυτικά έργα, προϋπολογισμού 42.452.570,44 ευρώ, επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 41.648.245,60 ευρώ και καταβληθείσας δημόσιας δαπάνης 21.105.219,85 ευρώ που καλύφθηκε από συγχρηματοδοτούμενους πόρους, ενώ απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα 824 επενδυτικά έργα.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.