Η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28/02), σχετικά με την Αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ETS) κατέληξε σε συμφωνία («γενική προσέγγιση»), μεταξύ των κρατών μελών, με ενισχυμένη πλειοψηφία. Διαφώνησαν η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Λετονία και η Κροατία.

Η συμφωνία αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην υλοποίηση της Συμφωνίας των Παρισίων για την μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, κατά 40%, έως το 2030, σε σχέση με το 1990.

Το σχέδιο Οδηγίας που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπει περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση του αποθεματικού σταθερότητας της αγοράς, με στόχο την μείωση της υπερπροσφοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και μέτρα για την προστασία της ανταγωνιστικότητας παραγωγικών κλάδων από το άμεσο και έμμεσο κόστος άνθρακα.

Η χθεσινή απόφαση καθιστά πιο εύκολη την τελική επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωκοινοβούλιο στην τελική φάση της διαπραγμάτευση που ακολουθεί, μεταξύ των δύο αποφασιστικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι και τα δύο όργανα κινούνται προς την ίδια στρατηγική κατεύθυνση.

Ειδικότερα, η χθεσινή απόφαση αποτελεί για την Ελλάδα άλλο ένα θετικό βήμα, μετά την πρόσφατη σχετική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.

Ως αποτέλεσμα συστηματικών προσπαθειών, μέσα από σειρά διμερών και πολυμερών επαφών, από τα τέλη του 2015, και μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, καθώς και έπειτα από διμερείς συναντήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χώρα μας πέτυχε τη δημιουργία ειδικού άρθρου (επισυνάπτεται), το οποίο προβλέπει ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την Ελλάδα.

Κατόπιν προσθήκης στο τελικό κείμενο της συμφωνίας δημιουργείται ειδικό ταμείο για την απανθρακοποίηση του Ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος. Συγκεκριμένα, η χώρα μας εξασφάλισε χρηματοδότηση από τα έσοδα εκπλειστηριασμού 20 εκ.  δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τη συγχρηματοδότηση (σε ποσοστό 60%) υποδομών για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα των μη διασυνδεδεμένων νησιών, ιδίως μέσω της διασύνδεσής τους με το ηπειρωτικό δίκτυο.

Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις για την αναμενόμενη τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών, τα άμεσα έσοδα για τη χώρα  εκτιμώνται σε 400 εκ. ευρώ για την δεκαετία 2021-2030. Η χώρα μας θα συνεχίσει να πιέζει για περαιτέρω ενίσχυση του νεοσύστατου ταμείου, κατά τη διάρκεια της επόμενης, τελικής φάσης της διαπραγμάτευσης με το Ευρωκοινοβούλιο.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.