Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1.501.394 ευρώ, εγκρίθηκαν με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών των Οργανισμών προς τρίτους, εγκρίθηκαν οι παρακάτω επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1.271.394 ευρώ: Δήμος Καντάνου – Σελίνου, Νομός Χανίων, 130.226 ευρώ, Δήμος Λοκρών, Νομός Φθιώτιδας 1.168.168 ευρώ.

Τέλος, για την επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν στα δίκτυα και τις υποδομές της Σκοπέλου, λόγω των φυσικών καταστροφών από την τελευταία κακοκαιρία, εγκρίθηκε έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 230.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.