Για την επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν στα δίκτυα και τις υποδομές δύο δήμων της χώρας, αλλά και για τα απαραίτητα έργα υποδομής λόγω των φυσικών καταστροφών από τις έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, ο υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε τις παρακάτω επιχορηγήσεις ύψους 210.000 ευρώ:
· Δήμος Αγίου Βασιλείου, Νομός Ρεθύμνης, ευρώ 120.000
· Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, Νομός Αιτωλοακαρνανίας, ευρώ 90.000

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.