Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και ειδικότερα στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης, λειτουργεί Εθνικό Μητρώο ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία των ηλεκτρονικών εγγραφών στην ιστοσελίδα mko.ypes.gr, στο πλαίσιο της υπ’αριθμ.:54521/05-12-2016, πρόσκλησης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Μουζάλα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή, μπορείτε να απευθύνεστε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο assistanceinfo@ypes.gr

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.