Έως τα τέλη του 2016 είχαν αναγνωρισθεί συνολικά από την Ελλάδα ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας 21.200 άτομα. Η Υπηρεσία Ασύλου από την έναρξη λειτουργίας της τον Ιούνιο του 2013 έως το τέλος του 2016 έχει χορηγήσει άσυλο σε συνολικά 7.567 άτομα και επικουρική προστασία σε 1.171 άτομα, εκ των οποίων τα 1.608 είναι ηλικίας 0-13 ετών, τα 589 14-17 ετών, τα 4.578 18-34 ετών, τα 1.902 από 35-64 ετών, και τα υπόλοιπα άνω των 65 ετών.

Η πλειοψηφία όσων έχουν λάβει σε πρώτο βαθμό προστασία είναι Συριακής υπηκοότητας, δηλαδή 5.032 άτομα, και ακολουθούν άτομα Αφγανικής υπηκοότητας (1.108), Ιρανικής υπηκοότητας (348), Ιρακινής υπηκοότητας (290) και υπηκοότητας Ερυθραίας (287). Συνολικά οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας προέρχονται από 68 διαφορετικές χώρες.

Σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή από την Αρχή Προσφυγών, έχουν λάβει διεθνή προστασία 1.232 άτομα, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι από το Αφγανιστάν και τη Συρία (112 άτομα ηλικίας 0-13 ετών, 82 άτομα 14-17 ετών, 817 άτομα 18-34 ετών και τα υπόλοιπα άνω των 35 ετών).

Αναφορικά με τη λεγόμενη παλαιά διαδικασία ασύλου, την οποία διεκπεραίωνε η Ελληνική Αστυνομία έως τον Ιούνιο του 2013, άσυλο έχει χορηγηθεί σε πρώτο βαθμό σε 655 άτομα, επικουρική προστασία σε 264 άτομα και ανθρωπιστικό καθεστώς σε 219 άτομα, ενώ σε δεύτερο βαθμό έχει χορηγηθεί άσυλο σε 3.461 άτομα, επικουρική προστασία σε 960 άτομα και ανθρωπιστικό καθεστώς σε 6.842 άτομα.  Επισυνάπτονται αναλυτικοί πίνακες όσον αφορά τα στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών.

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, πέραν της προστασίας τους από την απέλαση, απολαμβάνουν μια σειρά δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα στην εργασία, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου http://asylo.gov.gr/?page_id=1299

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.