Με διεθνή διαγωνισμό εξασφαλίζεται η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για μαθητές με προβλήματα όρασης και επιλύεται ένα χρονίζον πρόβλημα τριών και πλέον ετών.

Το Υπουργείο Παιδείας προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που αφορά την «Προμήθεια παροχής ειδικού υποστηρικτικού εξοπλισμού για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 719.200 ευρώ. Τα είδη θα παραχωρηθούν σε 104 μαθητές με προβλήματα όρασης, τα αιτήματα των οποίων υπεβλήθησαν  από τον Μάϊο του 2014 μέχρι τον Ιούλιο του 2017 και θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οι οποίοι  εξασφαλίσθηκαν για πρώτη φορά από το Υπουργείο Παιδείας στο έργο με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Το πλήρες έγγραφο του διαγωνισμού σε μορφή pdf. 

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.