Με το άρθρο 73 του νόμου για τη Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας διαγράφονται οι βεβαιωμένες οφειλές των ανασφάλιστων πολιτών, που προέρχονται από τη νοσηλεία τους σε Δημόσιες Δομές Υγείας πριν την ψήφιση του ν. 4368/2016 (Παράλληλο Πρόγραμμα).

Δεδομένου ότι μέχρι την ψήφιση του ν. 4368/2016 το δικαίωμα πρόσβασης του ασθενούς στο δημόσιο σύστημα υγείας ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την ασφαλιστική του ικανότητα, πολλοί ανασφάλιστοι πολίτες της χώρας επιβαρύνθηκαν με χρέη χιλιάδων ευρώ που προέρχονταν από τη νοσηλεία τους σε δημόσιες δομές υγείας. Κάποια από τα χρέη αυτά βεβαιώθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. της χώρας και σε πολλές περιπτώσεις, δεδομένης της αδυναμίας αποπληρωμής τους, έχουν επιβαρυνθεί και με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

Αυτά ακριβώς τα χρέη διαγράφονται, αποκαθιστώντας μία τεράστια αδικία.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.