Πατήστε στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ για τον ν. 2643/1998, για να κατεβάσετε τους αντίστοιχους τελικούς πίνακες.

Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων

Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου

Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας

Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης

Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου

Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Καβάλα)

ΚΠΑ2 Κομοτηνής

ΚΠΑ2 Λαμίας

ΚΠΑ2 Τρίπολης

ΚΠΑ2 Κοζάνης

ΚΠΑ2 Ρόδου

ΚΠΑ2 Μυτιλήνης

ΚΠΑ2 Σύρου

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τις αντίστοιχες προκηρύξεις των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

ΘΕΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προκήρυξη Αττικής

ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ

ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ

ΚΠΑ2 ΣΥΡΟΥ

ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Π.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Π.Δ. ΚΡΗΤΗΣ

Π.Δ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ

Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Π.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συμπληρωματικές οδηγίες επί των προκηρυσσόμενων θέσεων

 

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.