Οι αγρότες που επιλέξουν τελικά να παραμείνουν για το φορολογικό έτος 2017 στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., παρότι πληρούν το κριτήριο για την επανένταξή τους στο ειδικό καθεστώς έως τις 12.5.2017, δεν υποχρεούνται να παραμείνουν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για μία τριετία, αλλά από το επόμενο φορολογικό έτος μπορούν να μετατάσσονται στο ειδικό καθεστώς, όπως ορίζει εγκύκλιος ΠΟΛ 1073/10.5.2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ακόμα, σημειώνεται ότι για τους αγρότες που επανενταχθούν στο ειδικό καθεστώς, δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους από 1.1.2017, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των δηλώσεων αποθεμάτων μετάταξης που έχουν τυχόν υποβληθεί.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.