Ψηφίστηκε στις 11.4.2017 στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους οχημάτων της άρσης ακινησίας ενός οχήματος και της καταβολής τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τη διάρκεια χρήσης του.

Έτσι, ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα καταβάλλει:

  • για διάρκεια ενός (1) μήνα τα 2/12 των αναλογούντων ετησίων τελών κυκλοφορίας
  • για διάρκεια τριών (3) μηνών τα 4/12 των αναλογούντων ετησίων τελών κυκλοφορίας
  • για χρήση για τους υπόλοιπους μέχρι τη λήξη του έτους μήνες τα δωδέκατα που απομένουν συν (+) 2/12.
Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.