ΑΠΕ/ΜΠΕ

Στα πλαίσια της βελτίωσης της διαδικασίας εισαγωγής ασθενών για αποκατάσταση με όρους διαφάνειας και ισοτιμίας συγκροτήθηκε Ειδική Επιτροπή με ευθύνη του Αναπληρωτή Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης.

Από 12/6/2017 ο ασθενής εξετάζεται από τους ιατρούς του ΕΚΑ και του δίνεται ειδική κάρτα ενημέρωσης όπου εκτός από τα προσωπικά στοιχεία αναγράφεται ειδικός αριθμός της προγραμματισμένης εισαγωγής του (2017001. 2017002 κοκ)

Ο ενδιαφερόμενος ή οι συγγενείς μπορούν να ενημερώνονται συνεχώς στην ιστοσελίδα του ΕΚΑ. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΚΑ, θα επιλέγουν την κατηγορία «Λίστα Εισαγωγών» από το κεντρικό menu ή θα μπαίνουν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eka-hosp.gr/index.php/lista

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.