Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του νόμου 4387/16

Η Μεταρρύθμιση του Νόμου 4387/16 για το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί μια ριζοσπαστική τομή τόσο για την οργάνωση όσο και για τη λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα αλλά και για τις παροχές της.

Η Μεταρρύθμιση εξασφαλίζει επαρκείς συντάξεις για όλους, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την κοινωνική αποτελεσματικότητα και την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Συστήματος, ενώ παράλληλα σέβεται και τα δικαιώματα των νυν ασφαλισμένων και συνταξιούχων αλλά και των επόμενων γενεών. Υιοθετεί διατάξεις που εξασφαλίζουν δίκαιη και ανάλογη κατανομή των βαρών μεταξύ όλων ενδογενεακά και διαγενεακά και ενιαίους κανόνες και αναλογικά ίσα δικαιώματα για όλους.

Η Μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 8-5-16, με την Εθνική Σύνταξη συνδεδεμένη ρητά με το εκάστοτε όριο της φτώχειας (60% του διάμεσου εισοδήματος), με ποσοστά αναπλήρωσης έως και 120% (για 40 έτη ασφάλισης και μέσο όρο συντάξιμων αμοιβών 500€) εξασφαλίζει την επάρκεια των συντάξεων και την παροχή αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης σε όλους τους ηλικιωμένους και κάνει πράξει την αναδιανομή του εισοδήματος και την καταπολέμηση της φτώχειας. Τα ποσοστά αναπλήρωσης εφαρμόζουν την αναδιανομή στην πράξη, με αντίστροφη προοδευτικότητα υπέρ των χαμηλότερων εισοδημάτων και πραγματική σύνδεση των εισφορών και των παροχών.

Επιπλέον, με τον επανυπολογισμό των συντάξεων και την κατάργηση των όποιων διακρίσεων (βάσει του έτους ένταξης στην εργασία), η Μεταρρύθμιση επιδιώκει να εξαλείψει και τις όποιες αδικίες και διακρίσεις του παρελθόντος κάνοντας πράξη την ισότητα και στις εισφορές και στις παροχές.


Σχετικά αρχεία

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/16

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.