Την κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2017 και τον διορισμό των επιτυχόντων της προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5Κ/2016 προβλέπει σχετική απόφαση του υπουργείου.

Συγκεκριμένα, διορίζονται στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.) οι πενήντα πέντε επιτυχόντες της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) της 5Κ/2016 προκήρυξης ΑΣΕΠ μετά την έκδοση και των οριστικών αποτελεσμάτων της οποίας δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 679/Γ΄/13-07-2017.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.