Με την τροποποίηση του κώδικα ΦΠΑ, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή, οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος που πουλούν τα προϊόντα τους μέσω τρίτων δεν έχουν πλέον την υποχρέωση της απόδοσης του φόρου που αναλογεί στο ποσό που καταβάλλουν οι παραγγελιοδόχοι (αγροτικοί συνεταιρισμοί, έμποροι) από την πώληση των αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό τους.

Η απόδοση ΦΠΑ που αναλογεί στην τελική αξία πώλησης των αγαθών αποδίδεται πλέον από τους παραγγελιοδόχους (αγροτικούς συνεταιρισμούς, εμπόρους). Η ρύθμιση αυτή αφορά στις περιπτώσεις που η εκκαθάριση του φόρου για τις πωλήσεις αυτές δεν εκδίδεται μηνιαία.

Οι αγρότες, των οποίων η εκκαθάριση των πωλήσεων αγροτικών προϊόντων γίνεται κάτω του μηνός, θα αποδίδουν οι ίδιοι το ΦΠΑ των παραπάνω πωλήσεων. Με αυτό τον τρόπο, οι αγρότες βελτιώνουν την ρευστότητά τους και απαλλάσσονται από το διαρκές διοικητικό κόστος υποβολής αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.