Απάντηση σε υπόμνημα-1

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου