Με σκοπό την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη Νεολαία, η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς καλεί εκπροσώπους οργανώσεων νεολαίας και φορέων που υποστηρίζουν τους νέους να δηλώσουν συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα Εργασίας για το Δομημένο Διάλογο.   Η ΕΟΕ για το Δομημένο Διάλογο θα έχει σαν κύριο καθήκον της την οργάνωση της συμμετοχής της χώρας μας στον 6ο κύκλο Δομημένου Διαλόγου στην Ευρωπαϊκή διαβούλευση για θέματα Νεολαίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τον Δομημένο Διάλογο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en

Επτά εκπρόσωποι από οργανώσεις Νεολαίας θα επιλεχθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

–          Να βρίσκονται μεταξύ του ηλικιακού ορίου 18 έως 30 ετών.

–          Να είναι μέλη νεανικών οργανώσεων ή νεανικών συλλόγων.

–          Να κατέχουν γενικές γνώσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για τη νεολαία.

–          Να κατέχουν  γενικές γνώσεις για το Δομημένο Διάλογο για τη νεολαία και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία.

–          Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

–          Να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδες έργου μέσω τηλεδιασκέψεων.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων που αφορούν την πραγματοποίηση των εργασιών της ομάδας και την εκπροσώπηση της χώρας στις διεθνείς συνδιασκέψεις θα καλύπτονται από τη ΓΓΔΒΜΝΓ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο neagenia@minedu.gov.gr  έως την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017 στις 12.00 μμ

Το έγγραφο της αίτησης συμμετοχής σε μορφή doc. 

 

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.