ΑΠΕ/ΜΠΕ

Ένα ακόμη βήμα ανανέωσης προστέθηκε στο Γ.Ν. Πρέβεζας. Η συνεργασία με το Δήμο Πρέβεζας η οποία άρχισε από τον Ιούλιο του 2016 άρχισε να αποδίδει καρπούς, τόσο στους εξωτερικούς χώρους, όσο και στις κτηριακές υποδομές (ελαιοχρωματισμούς, διαμόρφωση κήπων).

Η βελτίωση των κτηριακών υποδομών σε συνδυασμό με την ενίσχυση της στελέχωσης του νοσοκομείου, σηματοδοτούν μια νέα πορεία συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Γ.Ν. Πρέβεζας.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.