Με τον ν. 4484 (ΦΕΚ Α΄110/1.8.2017) τροποποείται το ύψος του ηλεκτρονικού παράβολου, ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και το είδος του οχήματος και καθιερώνεται παράβολο:

1. 100 Ευρώ για δίκυκλα έως 250 cc

2. 150 Ευρώ για δίκυκλα από 251 cc και άνω

3. 200 Ευρώ για αυτοκίνητα έως 1.000 cc

4. 250 Ευρώ για αυτοκίνητα από 1.000 cc και άνω

Επίσης, με τον ίδιο νόμο, προβλέπεται η επιστροφή των καταβληθέντων ηλεκτρονικών παράβολων που εκδόθηκαν μετά τη διασταύρωση της 6.6.2017 και έχουν ήδη πληρωθεί.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.