Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής και του δικαιώματος συμμετοχής  στις σχολικές δραστηριότητες όλων των μαθητών/τριων, υλοποίησε αθλητικά  προγράμματα συνεκπαίδευσης και συνέργειας μεταξύ σχολικών μονάδων ειδικής και τυπικής αγωγής.

Θεωρώντας σημαντική την ένταξη των μαθητών/τριων ΣΜΕΑΕ στη διεξαγωγή σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της χώρας, για το σχολικό έτος 2016-2017 υλοποιήθηκαν  αθλητικές δράσεις (καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, στίβος, beach volley κ.ά), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε σχολικές μονάδες  της χώρας και στα Γυμναστήρια εποπτείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ε.Γ.Α. «ο Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ» και Δ.Π.Π.Γ. Καισαριανής, με τη  συμμετοχή  1490 μαθητών/τριων ΣΜΕΑΕ.

Τέλος, κατά την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ΄ Τάξη και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων της χώρας συμμετείχαν και διδάχθηκαν εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) μαθητές/τριες ΣΜΕΑΕ.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με στόχο την ισότιμη αντιμετώπιση των παιδιών με αναπηρία, στον προγραμματισμό της νέας σχολικής 2017-2018 στοχεύει στην αύξηση των εν λόγω αθλητικών δράσεων ως  έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού  και της αποδοχής στη διαφορετικότητα.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.