Έκτακτο βοήθημα 1.000 ευρώ σε κάθε πρώην μισθωτό της επιχείρησης ΙΚΟ PRESS αποφάσισε να καταβάλλει ο ΟΑΕΔ. Με τη σύμφωνη γνώμη και της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, κ.Ράνιας Αντωνοπούλου, ο Οργανισμός αποφάσισε τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους συγκεκριμένους εργαζόμενους αφού βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο μιας και τους οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές πολλών μηνών.

Η απόφαση αφορά κάθε μισθωτό της επιχείρησης που κατά τη δημοσίευσή της:

α) Έχει λάβει παροχές αφερεγγυότητας από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το π.δ. 1/1990 (Α΄ 1), όπως ισχύει.

β) Δεν απασχολείται σε άλλον εργοδότη.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του γίνεται μετά:

α) Την προσκόμιση καταλόγου από τη Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων «ΙΚΟ PRESS AE», στον οποίο αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

i. To ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το Μητρώνυμο κάθε δικαιούχου.

ii. Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.

iii. Ο αριθμός του Μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (AMΚΑ).

iv. Ο αριθμός του φορολογικού του Μητρώου (ΑΦΜ).

ν. Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ).

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.