Χάλκινο μετάλλιο με προτομή Αθηνάς Προμάχου, πρώτο μισό 2ου αι. π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου