Ανάγλυφο «Σκεπτομένης Αθηνάς», περ. 460 π.Χ. Μουσείο Ακρόπολης

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου