Η σύνθεση της Κυβέρνησης

Πληροφορίες ανά Υπουργείο

Επίσημος δικτυακός τόπος http://www.minfin.gr
 • Υπουργείο Οικονομικών

  Υπουργός : Γιάννης Στουρνάρας
  Αναπληρωτής Υπουργός: Χρήστος Σταϊκούρας
  Υφυπουργός : Γιώργος Μαυραγάννης

  Το Υπουργείο  Οικονομικών είναι αρμόδιο για  τη σύνταξη, την επίβλεψη  και  την παρακολούθηση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και για  θέματα μακροοικονομικής και νομισματικής πολιτικής, εποπτείας του χρηματο-πιστωτικού συστήματος, εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής επί φορολογικών, τελωνειακών και χημικών θεμάτων.

  Επιπλέον, έχει στην αρμοδιότητά του την ανάπτυξη και λειτουργία παραγωγικών ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστήματων για τη φορολογία, για τη φορολογική εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω internet, για τα Τελωνεία και τα συστήματα Μισθοδοσίας και Συντάξεων.

  Στις αρμοδιότητές του είναι ακόμα, μέσω του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, η  έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή  οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, ο προληπτικός έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, η πρόληψη, δίωξη και καταπολέμηση άλλων παραβάσεων, όπως παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών, πρόδρομων και ψυχοτρόπων ουσιών, τοξικών και επικίνδυνων ουσιών (ραδιενεργά και πυρηνικά υλικά, τοξικά απόβλητα κ.λ.π.), αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών.