Η σύνθεση της Κυβέρνησης

  • Υπουργείο Εξωτερικών

    Υπουργός: Ευάγγελος Βενιζέλος
    Υφυπουργός Εξωτερικών: Δημήτρης Κούρκουλας
    Υφυπουργός Εξωτερικών: Άκης Γεροντόπουλος

    Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών αναρτώνται επίκαιρα θέματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, καθώς και ανακοινώσεις σχετικά με τις τρέχουσες δραστηριότητες του Υπουργείου. Επίσης, υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για όλους τους Έλληνες πολίτες, όπως ενδεικτικά, στοιχεία επικοινωνίας των Ελληνικών Αρχών στο εξωτερικό, κατάλογος χωρών για τις οποίες οι Έλληνες πολίτες απαιτείται να έχουν θεώρηση εισόδου, ενημέρωση σχετικά με προξενικά ζητήματα, μεταφράσεις εγγράφων, ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε διεθνείς οργανισμούς κ.α. Ειδικές υπηρεσίες απευθύνονται στους Έλληνες της Διασποράς.